Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole─ç nas innym
Regulamin
ochrona_rgb1.png

RE G U L A M I N

§1. Definicje

Administrator - MORENA - PORTALE INTERNETOWE, ul. Wrocławska 25A, 61-838 Poznań, NIP: 778-130-06-56

Klient - Firma reklamuj─ůca si─Ö w serwisie OchronawPolsce.pl

U┼╝ytkownik - osoba korzystaj─ůca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przegl─ůdania informacji dotycz─ůcych Ochrona w Polsce

Abonament - Op┼éata pobierana za ┼Ťwiadczenie Us┼éugi za ka┼╝dy Okres Rozliczeniowy

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin okre┼Ťla zasady prezentacji firm w serwisie OchronawPolsce.pl

2. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla warunki umowy zawieranej pomi─Ödzy Klientem a Administratorem.

3. W celu dodania firmy do serwisu nale┼╝y wype┼éni─ç formularz Dodaj Firm─Ö lub przes┼éa─ç mailem b─ůd┼║ faxem zamówienie na prezentacje pobrane ze strony  serwisu z dzia┼éu Reklama.

4. Warunkiem wy┼Ťwietlania pe┼énej prezentacji obiektu jest podpisanie zamówienia oraz terminowe uiszczanie Op┼éaty Abonamentowej.

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest ┼Ťwiadczenie Us┼éug reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podj─Öta wspó┼épraca.

3. Umowa mo┼╝e by─ç zawarta na okres 1 roku kalendarzowego.

4. Dat─Ö zawarcia umowy uwa┼╝a si─Ö dat─Ö podpisania umowy przez Klienta.

5. Umowa jest zawarta na okres jednego roku od daty udzielenia zlecenia i jest przedłużana następnie każdorazowo na kolejny rok o ile nie zostanie w formie pisemnej wypowiedziana na 30 dni przed upływem okresu zlecenia.

§4. P┼éatno┼Ťci

1. Op┼éata Abonamentowa jest pobierana z góry za ca┼éy okres rozliczeniowy.

2. Do Op┼éaty Abonamentowej za Us┼éug─Ö doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawk─ů obowi─ůzuj─ůc─ů w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Op┼éata Abonamentowa op┼éacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przes┼éanej drog─ů mailow─ů na wskazany adres e-mail oraz faktura w formie papierowej jest wysy┼éana listem poleconym na adres wskazany w zamówieniu.

4. Klient zobowi─ůzuje si─Ö do zap┼éaty nale┼╝no┼Ťci za wystawion─ů Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

5. W razie nie dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie, Administratorowi przys┼éuguje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zw┼éok─Ö, w wysoko┼Ťci ustawowej za ka┼╝dy dzie┼ä opó┼║nienia, od nie uiszczonych op┼éat, poczynaj─ůc od dnia nast─Öpuj─ůcego po dniu, w którym up┼éyn─ů┼é termin p┼éatno┼Ťci faktury.

§5. Obowi─ůzki Administratora

1. Administrator zobowi─ůzuje si─Ö do ┼Ťwiadczenia us┼éug na rzecz Klienta z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů.

2. Administrator zobowi─ůzuje si─Ö do umieszczenia wszelkich informacji dotycz─ůcych obiektu Klienta na podstawie materia┼éów uzyskanych od Klienta drog─ů telefoniczn─ů oraz elektroniczn─ů.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.

3a.Administrator prowadzi aktualizację danych Klienta w czasie trwania abonamentu nieodpłatnie.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwa┼éych (nie przekraczaj─ůcych 24 godzin rocznie) przerw technicznych zwi─ůzanych z konserwacj─ů, wymian─ů, aktualizacj─ů systemu oraz serwera.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wy┼Ťwietlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania p┼éatno┼Ťci w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu zablokowania wpisu.

6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikaj─ůce z przyczyn niezale┼╝nych od administruj─ůcego np. kl─Öski ┼╝ywio┼éowe, awarie ┼é─ůcz telekomunikacyjnych.

7. W tre┼Ťci wpisu nie b─Öd─ů publikowane Informacj─Ö, które nie s─ů zgodne z obowi─ůzuj─ůcym w Polsce prawem, a w szczególno┼Ťci:

· przyczyniaj─ů si─Ö do ┼éamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

· zawieraj─ů wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o j─Özyku polskim z dnia 7 pa┼║dziernika 1999r.),

· zawieraj─ů tre┼Ťci pornograficzne.

§6. Obowi─ůzki Klienta

1. Klient zobowi─ůzuje si─Ö do terminowego regulowania Op┼éaty Abonamentowej.

2. Klient zobowi─ůzuje si─Ö do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych firmy.

3. Klient zobowi─ůzuje si─Ö do nieodp┼éatnego przekazania zdj─Ö─ç obiektu oraz wyra┼╝a zgod─Ö na umieszczenie w prawym dolnym rogu ka┼╝dego zdj─Öcia logo serwisu OchronawPolsce.pl.

4. Klient ustala z Administratorem tre┼Ť─ç zamieszczonego wpisu.

5. Klient przekazuj─ůc Informacje wyra┼╝a zgod─Ö na ich publikacj─Ö oraz wykorzystanie przez Portal OchronawPolsce.pl w celach promocyjnych.

§7. Postanowienia ko┼äcowe

1. Klient podpisuj─ůc umow─Ö o ┼Üwiadczenie Us┼éug Reklamowych po┼Ťwiadcza zapoznanie si─Ö z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacj─ů.

2. Z┼éamanie przez Klienta postanowie┼ä zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usuni─Öciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieni─Ödzy.

3. MORENA - PORTALE INTERNETOWE w┼éa┼Ťciciel serwisu OchronawPolsce.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tre┼Ťci Regulaminu uprzednio informuj─ůc o tym Klienta drog─ů elektroniczn─ů.

4. Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.

5. Kontakt w sprawie zamówie┼ä lub w zwi─ůzku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany b─Ödzie na adres: biuro@ochronawpolsce.pl.

6. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem: 15/01/2018r

Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Morena-Portale Internetowe Micha┼é Ladrowski z siedzib─ů w Poznaniu, przy ul. Wroc┼éawskiej 25A, 61-838 Pozna┼ä. Dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane w celach: przedstawienia oferty handlowej, realizacji czynno┼Ťci przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, odpowiedzi na Pa┼ästwa pytania – w zale┼╝no┼Ťci od tre┼Ťci Pa┼ästwa wiadomo┼Ťci. Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych jest artyku┼é 6 ust. 1 lit. b  Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podj─Öcie czynno┼Ťci przed zawarciem umowy, artyku┼é  6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pa┼ästwa zgoda artyku┼é 6 ust. 1 lit. f , tj. prawnie uzasadniony interes administratora – ch─Ö─ç odpowiedzi na Pa┼ästwa pytania i w─ůtpliwo┼Ťci. Dane osobowe s─ů przetwarzane przez okres niezb─Ödny do realizacji celu przetwarzania okre┼Ťlonego w ust. 3 powy┼╝ej , tj. do przedstawienia oferty handlowej,  zawarcia umowy , udzielenia odpowiedzi na Pa┼ästwa pytania lub w─ůtpliwo┼Ťci i mog─ů by─ç przechowywane do up┼éywu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszcze┼ä z umowy.  Osoba, której dane osobowe s─ů przetwarzane na podstawie zgody ma prawo dost─Öpu do danych, ich sprostowania , usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych , z zastrze┼╝eniem , ┼╝e prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy danych przetwarzanych wy┼é─ůcznie w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe s─ů przetwarzane na podstawie zgody , ma prawo do jej odwo┼éania w ka┼╝dym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwo┼éaniem zgody.  Osoba, której dane osobowe s─ů przetwarzane ma prawo wniesienia skargi  do w┼éa┼Ťciwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak brak ich podania powoduje niemo┼╝no┼Ť─ç  realizacji  umowy, podj─Öcia czynno┼Ťci przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania i w─ůtpliwo┼Ťci.